FAKTA TENTANG BUMI INI ADALAH BULAT..

Al-Qur'an adalah sebuah kebenaran Abadi, anda dapat melihat/menulis bukti-bukti yang tak terbantahkan disini.

Moderator: Forum Control

FAKTA TENTANG BUMI INI ADALAH BULAT..

Postby haticlassic » 2010 08 01, 10:47

Teori tentang bentuk bumi bundar seperti bola dinyatakan Geographer dan Cartographer (pembuat peta) Islam dari abad ke-12 M oleh Abu Abdullah Muhammad Ibnu Al Idrisi Ash Sharif.

Image
Abu Abdullah Muhammad Ibnu Al Idrisi Ash Sharif


Pada tahun 1154 M, Al Idrisi ilmuwan dari Cordoba telah berjaya membuat peta bola bumi atau globe dari perak.
Bola bumi yang diciptakannya itu memiliki berat sekitar 400 kilogram.

Image


Bumi serta segala isinya merupakan bidang kajian yang menarik perhatian bagi para ilmuwan Islam di era keemasan.
Peradaban Islam terbukti lebih awal telah menguasai ilmu bumi dibandingkan dengan masyarakat Barat.
Ketika Eropah terkongkong dalam ‘kegelapan’ dan masih meyakini bahawa bumi itu datar, para ilmuan Islam pada abad ke-9 M telah menyatakan bahawa bumi itu bundar seperti bola.
Wacana bentuk bumi bundar baru berkembang di Barat pada abad ke-16 M Adalah Nicoulas Copernicus yang mencetuskannya.

Image
Nicoulas Copernicus


Di tengah kekuasaan Gereja yang dominan, Copernicus yang lahir di Polandia melawan arus dengan menyatakan bahawa seluruh alam semesta merupakan bola.

Sejarah Barat kemudian mendakwa bahawa Copernicuslah ilmuwan pertama yang mencetuskan teori bumi bulat.
Dakwaan Barat selama berabad-abad itu akhirnya telah dipatahkan.
Sejarah telah mencatatkan bahawa para ilmuan Islamlah yang mencetuskan teori bentuk bumi itu.

Para sejarawan bahkan memiliki bukti bahawa Copernicus banyak terpengaruh oleh hasil pemikiran ilmuwan Islam.
Para sejarawan sains sejak tahun 1950-an mengkaji hubungan Copernicus dengan pemikiran ilmuwan Islam dari abad ke-11 M hingga 15 M.

Hasil penelitian yang dilakukan Edward S Kennedy dari American University of Beirut menemukan adanya kesamaan antara matematik yang digunakan Copernicus untuk mengembangkan teorinya dengan matematik yang digunakan para astronomi Islam dua atau tiga abad sebelumnya.

Copernicus ternyata banyak terpengaruh oleh astronomi Islam, seperti Ibn Al Shatir (wafat 1375 M), Mu’ayyad Al Din Al ‘Urdi (wafat 1266 M), dan Nasir Al Din Al Tusi (wafat 1274 M).

Image
Ibn Al Shatir

Image
Mu’ayyad Al Din

Image
Nasir Al Din Al Tusi


Seperti halnya peradaban Barat, masyarakat Cina yang lebih dahulu mencapai kejayaan dibandingkan dunia Islam pada awalnya meyakini bahawa bumi itu datar dan kotak.
Orang Cina baru mengubah keyakinannya tentang bentuk bumi pada abad ke-17 M setelah berakhirnya era kekuasaan Dinasti Ming.
Sejak abad itulah, melalui risalah yang ditulis Xiong Ming-yu dengan judul Ge Chi Cao, wacana bentuk bumi bundar seperti bola mulai berkembang di Negeri Tirai Bambu itu.

Beberapa abad sebelum dua peradaban besar itu mulai mengakui bahawa bentuk bumi bundar, dunia Islam telah membuktikannya.
Di bawah kepemimpinan Khalifah Al Ma’mun, pada tahun 830 M, Muhammad bin Musa Al Khawarizmi beserta para astronomi lainnya telah membuat peta globe pertama.

Image
Muhammad bin Musa Al Khawarizmi


Tidak hanya itu, para Ilmuan Islam di era itu juga mampu mengukur volume dan mengelilingi bumi.

Di waktu itu, para astronomi Islam menyatakan bahawa ukur lilit bumi mencapai 24 ribu mil atau 38,6 ribu kilometer.
Perkiraan yang dilakukan pada abad ke-9 M itu hampir tepat.

Sebab, hanya berbeza 3,6 peratus dari perkiraan yang dilakukan para ilmuwan di era moden ini.
Sebuah pencapaian yang gemilang dan mungkin belum pernah terfikir oleh peradaban Barat pada masa itu.

Atas permintaan Khalifah Abbasiyah ketujuh, para astronomi Islam berjaya mengukur jarak antara Tadmur (Palmyra) hingga Al Raqqah di Syria.
Para ilmuan Islam menemukan fakta bahawa kedua kota itu ternyata hanya terpisah oleh satu darjah garis lintang dan jarak kedua kota itu mencapai 66 2/3 mil.

Pada abad ke-10 M, ilmuwan Islam bernama Abu Raihan Al Biruni (973 M-1048 M) juga mengukur jari-jari bumi.

Image
Abu Raihan Al Biruni


Menurutnya, jari-jari bumi itu mencapai 6339,6 kilometer.
Pengukurannya itu hanya kurang 16,8 kilometer dari nilai perkiraan ilmuwan modern.
Di waktu itu, Al Biruni mengembangkan metode baru dengan menggunakan perhitungan trigonometri yang didasarkan pada sudut antara sebuah daratan dengan puncak gunung.

Pada globe itu, Al Idrisi menggambarkan enam benua yang dilengkapi jalur perdagangan, danau, sungai, kota-kota utama, daratan, serta gunung-gunung.

Tidak hanya itu, globe yang dibuatnya itu juga sudah memuatkan informasi mengenai jarak, panjang, dan tinggi secara tepat.
Guna melengkapi bola bumi yang dirancangnya, Al Idrisi pun menulis buku berjudul Al Kitab Al Rujari atau Buku Roger yang didedikasikan untuk sang raja.

Penjelajah asal Sepanyol, Christopher Columbus, kemudian membuktikan kebenaran teori yang diungkapkan Al Idrisi.

Image
Christopher Columbus


Berbekalkan peta yang dibuat Al Idrisi, Columbus mengelilingi bumi dan menemukan Benua Amerika yang disebutnya sebagai ‘dunia baru’.
Padahal, bagi para penjelajah Muslim, benua itu bukanlah dunia baru kerana telah disinggahi beberapa abad sebelum Columbus.
Dalam ekspedisi yang dilakukannya itu, Columbus meyakini bahawa bentuk bumi adalah bulat.

Secara rasmi, para ilmuwan Islam telah mengeluarkan kesepakatan bersama dalam bentuk ijmak tentang bentuk bumi bundar.

Teori bentuk bumi bulat diyakini oleh Ibnu Hazm (wafat 1069 M), Ibnu Al Jawi (wafat 1200 M), dan Ibnu Taimiyah (wafat 1328 M).

Image
Ibnu Hazm


Penegasan ketiga tokoh Islam itu untuk memperkuatkan hasil penelitian dan penemuan yang dicapai astronomi Islam dan Ilmuan Islam dalam bidang Matematik.

Secara sepakat, Abul Hasan ibnu Al Manaadi, Abu Muhammad Ibnu Hazm, dan Abul Faraj Ibnu Al Jawzi telah menyatakan bahawa bentuk bumi adalah bundar (istidaaratul aflaak).

Image
Abul Hasan ibnu Al Manaadi


Ibnu Taimiyah melandaskannya pada Al Quran surat Azzumar ayat 5.
Allah SWT berfirman,
’... Dia memutarkan malam atas siang dan memutarkan siang atas malam ....’‘

Image
Ibnu Taimiyah


Selain itu, para ulama juga berpegang pada surat Al Anbiyaa ayat ke 33.
Allah s.w.t berfirman,
‘’Dan, Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan.
Masing-masing dari keduanya itu beredar (falak) di dalam garis edarnya.’‘

Kata ‘falak’ di dalam ayat itu, menurut para ulama, bererti bundar.
Ibnu Taimiyah secara tegas kemudian menyatakan bahawa bentuk bumi bulat seperti bola.

Penegasan bentuk bumi bundar juga dinyatakan Abu Ya’la dalam karyanya berjudul Tabaqatal-Hanabilah.

Image
Abu Ya’la


Dalam kitab itu, Abu Ya’la mengutip sebuah ijmak para ulama Islam yang bersepakat bahawa bentuk bumi itu bundar.
Ijmak itu diungkapkan oleh generasi kedua murid-murid para sahabat Nabi Muhammad SAW.
Ilmuwan terkemuka Ibnu Khaldun (wafat 1406 M), dalam kitabnya yang fenomenal berjudul Muqaddimah, juga menyatakan bahawa bumi itu seperti bola.

Image
Ibnu Khaldun


Pendapat itu diperkuat oleh Imam Ibnu Hazm Rohimahulloh dalam Al Fishol fil Milal wan Nihal.
Menurutnya, tidak ada satu pun dari ulama kaum Muslimin,semoga Allah s.w.t meredhai mereka yang mengingkari bahawa bumi itu bundar dan tidak dijumpai bantahan atau satu kalimat pun dari mereka."
LAGI FAKTA TENTANG BUMI INI BULAT...


Image
1. Cuba kamu berjalan kearah barat atau timur terus menerus, maka suatu
ketika nanti anda akan sampai ke tempat anda mulakan perjalanan.


Image
2. Jika kamu sekarang berada di malaysia pada jam 3 pm,cuba anda
hubungi saudara kamu yang berada di Arab Saudi dan tanyakan jam berapa
disana,pasti dia akan menjawab bahawa di Arab Saudi jam 11 am .
Juga hubungi saudara kamu atau kawan kamu yang berada di ATLANTIK pasti dia akan
mengatakan di sana waktu itu pada jam 4 am.
Seandainya bumi itu datar,maka mungkinkah itu terjadi?


Image
3. Pergilah ke tepi laut, lihatlah kapal yang pergi berlayar meninggalkan tepi pelabuhan,
maka akan anda saksikan bahawa semakin jauh ia
semakin turun dan akhirnya yang kelihatan hanyalah bahagian atasnya sahaja lalu beberapa
waktu kemudian ia akan menghilang.
Seandainya bumi ini datar maka sepatutnya kapal tersebut semakin lama semakin mengecil lalu akhirnya hilang di kejauhan.


Image
4. Yang lebih mudah dari semua yang diatas, lihatlah ke arah langit,
lihatlah awan yang berada di arah ufuk, maka akan anda lihat bahawa
awan itu seakan-akan muncul dari bumi, padahal dipastikan bahawa awan yang kita
lihat muncul dari bumi dan seakan-akan melekat dengan bumi itu adalah
setinggi awan yang berada di atas kepala kita, bukankah itu bukti nyata bahawa
bumi itu berbentuk bulat?

Dan bumi bagaimana dihamparkan” ?
(Al-Ghasyiyah 88 : 20)


Kalimat al-Gasyiyah ini ( yang di hamparkan ), meskipun di dalam Al-Qur’an di gunakan ayat "dihamparkan" akan tetapi ini bukan bererti bahawa bumi itu bentuknya tidak bulat.
para ahli tafsir sendiri telah mangatakan bahawa:
“Semua bahagian bumi saling berhubungan yang menyebabkan bentuk planet bumi seperti bola.
Meski demikian Allah s.w.t telah menghamparkan permukaan bumi ini untuk kita dan Allah s.w.t telah menempatkan gunung-gunung diatasnya dengan kukuh, menempatkan haiwan dan laut di atasnya sebagai kurniaan nikmat Allah s.w.t untuk kita.
Dan ini adalah dalam pandangan MIKRO hubungan bumi dengan manusia..

"Dan bumi itu kami hamparkan, Maka sebaik-baik yang menghamparkan (adalah Kami)".
(Adz-Dzariyaat: 51).

Ayat yang tersebut di atas tidak boleh di sangkal lagi tentang kebenarannya yaitu Allah s.w.t menyatakan bahawa Dialah sebaik-baik yang menghamparkan..
kalau ikut logik akal kita nescaya kita akan mengatakan jika bumi ini bulat tentulah sesiapa yang berada di bawah akan jatuh (datar) dengan mengemukakan ayat-ayat "hamparan" yang terdapat di dalam Al - Quran tersebut..

sebagai contoh,kamu ambil sebiji bola kemudian kamu letakkan batang-batang mancis di semua bahagian bola itu..
kamu rasa dapatkah kamu mengelakkan supaya batang-batang mancis yang berada di bahagian bawah bola itu agar tidak jatuh??
tentulah yang berada di bahagian bawah itu akan jatuh pada fikiran kita..

tetapi di dalam ayat yang di terangkan di dalam surah (Adz-Dzariyaat: 51).
jelas sekali Allah s.w.t memberitahu kita bahawa Allah s.w.t adalah
SEBAIK-BAIK YANG MENGHAMPARKAN..
maknanya walaupun bumi ini bulat namun segala isi-isinya tidak akan jatuh..
jadi Allah s.w.t menegaskan bahawa Dia adalah sebaik-baik yang menghamparkan..
Sebagaimana yang telah di sebutkan di dalam Al-Qur’an Surah Adz-Dzariyaat ayat 51 tadi.

Jadi, bumi yang Allah s.w.t ciptakan ini dalam keadaan datar dilihat dari permukaannya sehingga manusia dapat hidup diatasnya dan tinggal di atasnya dengan baik.
Fakta bahawa bumi bulat tidak pula menafikan bahawa permukaan bumi adalah datar (dihamparkan).
Kerana sesuatu yang berbentuk bulat dan berukuran sangat besar jika permukaannya datar maka permukaan tersebut akan terhampar.

Dan bumi bagaimana dihamparkan ?”
(Al-Ghasyiyah 88 : 20)


Allah s.w.t bertanya kepada kita,bagaimana hebatnya Allah s.w.t menghamparkan bumi ini untuk kita..
subhanallah..
betapa hebatnya Allah s.w.t,walaupun bumi ini bulat namun Allah s.w.t menjadikannya sebagai hamparan pada pandangan kita,dan kita selesa tinggal di dalamnya..

yang jelas,

memang banyak terdapat di dalam Al-Quran kata hamparan namun kita harus fahami bahawa ungkapan-ungkapan Al-Quran mempunyai bahasa sastera yang tinggi..

ingatlah, akal hanya wajib membenarkan apa yang datang dari wahyu, sedangkan wahyu tidak wajib membenarkan apa yang datang dari akal.
sehingga apabila suatu waktu terjadi pertembungan antara wahyu dengan logik akal, maka wajib mendahulukan wahyu di atas akal…

cuba anda fahami ayat yang saya petik di bawah ini..


"Hingga apabila dia telah sampai ketempat terbenam matahari, DIA MELIHAT MATAHARI TERBENAM DI DALAM LAUT YANG BERLUMPUR HITAM, dan dia mendapati di situ segolongan umat.
Kami berkata:
"Hai Dzulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka.
(Al Kahfi 18 : 86)


Apakah kamu akan fikir matahari terbenam di laut berlumpur hitam???
kenyataan Al -Quran ini bermaksud di suatu tempat...

pernah anda dengar “LAUT MERAH”.
Kita semua pasti tahu dan pernah mendengar akan Laut Merah.
Laut tersebut disebut Laut Merah bukan kerana airnya berwarna merah.
Airnya tetap bening seperti air biasa.
Yang membuatkan warnanya berwarna merah adalah kerana di dasarnya penuh sejenis ganggang yang berwarna merah atau sejenis koral yang berwarna merah.

Kita juga tahu bahawa Langit berwarna biru.
Sebenarnya, cahaya merupakan salah satu bentuk tenaga.
Cahaya matahari yang dipancarkan itu kelihatannya putih tetapi sebenarnya ia merupakan gabungan warna-warna lain seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru dan violet.
Anda boleh memerhatikannya pada kejadian pelangi yang mana ia mengandungi kesemua warna-warna ini.
Langit yang kita pandang setiap hari itu mengandungi udara.
Dan udara itu sendirinya mengandungi beberapa jenis molekul gas, serta beberapa lagi campuran habuk dan sebagainya.
Cahaya matahari yang dipancarkan ke udara di langit akan mengena kepada molekul-molekul gas itu tadi dan seterusnya akan memantulkan cahayanya kepada beberapa arah.
Sesetengah warna seperi jingga dan kuning akan bergerak terus sahaja, manakala warna biru pula akan memantul ke semua arah. Dengan ini, cahaya warna biru akan bertebar ke seluruh ruang udara di langit.
Jadi, bila anda melihat ke atas langit, cahaya-cahaya biru ini akan sampai ke mata anda dan langit akan kelihatan berwarna biru.

Demikian juga dengan “LAUT HITAM”.
Laut Hitam berwarna hitam kerana dasarnya penuh Lumpur yang berwarna hitam.
ini bukan bermakna matahari terbenam di laut berlumpur hitam..
Hal itu sudah dibuktikan dalam ilmu Geografi.
Jadi kalau ayat tersebut menyebut Laut Hitam atau Laut Yang Ber-Lumpur Hitam berarti mengacu pada hal yang sama.
Laut Hitam adalah penyebutan secara umum.
Laut Ber-Lumpur Hitam adalah sebutan secara terperinci.
Jadi kemungkinan yang dimaksudkan pada ayat di atas adalah Laut Hitam (Black Sea), yang ada di antara Russia dan Turki.

"Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu.
Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan:“Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?”

Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk.
Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik,
(yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi.
Mereka itulah orang-orang yang rugi.
(Al Baqarah 2 : 26-27)
Wallahu'alam...
User avatar
haticlassic
Mengenal
Mengenal
 
Posts: 38
Joined: 2008 08 17, 3:05
Location: Kuala Lumpur Malaysia

Re: FAKTA TENTANG BUMI INI ADALAH BULAT..

Postby indahnya » 2010 08 01, 11:35

User avatar
indahnya
Ketagihan
Ketagihan
 
Posts: 1841
Joined: 2010 03 12, 1:29

Re: FAKTA TENTANG BUMI INI ADALAH BULAT..

Postby haticlassic » 2010 08 02, 1:09

indahnya wrote:aku gabung juga ya, bentuk-bulat-planet-bumi-t816-45.html


iya,bisa..^_^
User avatar
haticlassic
Mengenal
Mengenal
 
Posts: 38
Joined: 2008 08 17, 3:05
Location: Kuala Lumpur Malaysia

Re: FAKTA TENTANG BUMI INI ADALAH BULAT..

Postby Montir Kepala » 2011 01 24, 4:40

nambah ilmu ... :idea:
J. Diven Port:“Dr segi keindahan & kebaikan watak & prilaku, Muhammad memiliki keistimewaan yg sgt tinggi. Mrk yg tdk memiliki watak-2 spt inilah yg memandang beliau sbg sesuatu yg tak bernilai.
"Bantulah yg tertindas, Bimbinglah yg Sesat" (Muhammad)
"Sayangi yg di Bumi, Kau akan disayang yg di langit" (Muhammad)

Ref. Islam nice tlng sumbang
User avatar
Montir Kepala
Jatuh Cinta
Jatuh Cinta
 
Posts: 1349
Joined: 2007 10 10, 2:37

Re: FAKTA TENTANG BUMI INI ADALAH BULAT..

Postby arema » 2011 03 03, 3:24

1. Pemahaman ttg bumi bulat telah dipahami manusia jauh sebelum quran. Globe yg pertama dibuat manusia telah ada pada abad kedua SM. Dibuat oleh Crates dari Mallus.
2. Quran mengidentifikasi bentuk bumi sbg seperti bentuk telur onta. Identifikasi yg keliru krn selisih diameter antara diameter antar kutub dengan diameter aquator adalah sangat kecil.
3. Quran juga menyatakan bahwa bumi dihamparkan, suatu bentuk ungkapan yg sangat tidak sesuai dgn bentuk nyata bumi yg bulat.
arema
Suka
Suka
 
Posts: 526
Joined: 2010 11 19, 8:55

Re: FAKTA TENTANG BUMI INI ADALAH BULAT..

Postby arema » 2011 03 07, 12:15

rosesi wrote:dihamparkan/didatarkan itu maknanya adalah dibuat SEOLAH-OLAH datar,yakni dgn cara Allah ciptakan manusia dlm ukuran yg kecil,shg bulatnya bumi tdk terasa,bagai dihamparkan.

O, jadi ada juga pernyataan quran yg sifatnya pengandaian? Tidak semua berupa pernyataan ilmiah tekstual kan?

bentuk bumi memenag bulat telur,krn pipih di kedua kutubnya dan cembung di lingkar khatulistiwa
.
Seberapa sih cembungnya?
Menurut hitungan ilmiah (bukan andai2) selisih diameter bumi antara diameter kutub-kutub dgn diameter equator sangat kecil. Tidak layak diserupakan telur. Saking kecilnya, angka itu secara ilmiah bisa diabaikan. Jadi bentuk bumi itu ya bulat.

Selisihnya cuma 43 km yang jika dibandingkan dengan diameter rata2 12.742 km, maka selisihnya adalah 0,3%. nggak ada 1%!!!!
Selisih sebesar itu bisa diabaikan, sehingga secara ilmiah bentuk bumi adalah bulat. Labih mendekati bulat sempurna drpada bulat telur. Itu fakta ilmiahnya.
Dan bentuk itu pula yg dijadikan dasar manusia membuat globe hingga hari ini.

tak ada benda lain yg bisa dijadikan contoh selain telur

Banyak kok benda bulat yg bisa dipakai secara lebih tepat.
arema
Suka
Suka
 
Posts: 526
Joined: 2010 11 19, 8:55

Re: FAKTA TENTANG BUMI INI ADALAH BULAT..

Postby arema » 2011 03 07, 2:51

rosesi wrote:di ayat lain pun disebutkan tajwir,yg mengisyaratkan bulatnya bumi,spt kepala atau bola

Yang mana sih?

tp secara tepat memang bentuk bumi itu BUKAN bulat sempurna,tapi bulat elipsis,yg diisyaratkan spt telur.

Secara ilmiah sdh terbukti bumi itu berbentuk bola, dengan selisih dr bentuk bola sempurna cuma 0,3 persen.
Jika disamakan dengan bentuk telor justru akan sangat jauh menyimpang.
Bentuk bumi dipandang dari segala arah akan relatif sama, tapi tidak demikian dengan telor. Makin tidak tepat kan?


Krn meskipun selisih 0,1% pun besar dampaknya,kadar oksigen di atmosfir kl berubah 0,001% sekalipun,sdh mati manusia. lol!

Ini selisih dlm hal bentuk. Jgn mengalihkan persoalan.
arema
Suka
Suka
 
Posts: 526
Joined: 2010 11 19, 8:55

Re: FAKTA TENTANG BUMI INI ADALAH BULAT..

Postby arema » 2011 03 07, 3:18

rosesi wrote:namanya juga isyarat,benada apa selain telur yg bisa dijadikan contoh u/ menunjukkan bhw bumi itu sebenarnya bukan spt bola tapi berbentuk bulat elipsi

Berarti isyarat yg tidak benar. Wong ternyata nyaris bulat sempurna kok. Selisihnya cuma 0,3% sehingga sangat tidak tepat disebut elips.
Apa lagi elips kayak telur yg perbandingan selisih diameternya sangat besar.


Bumi itu lebih mirip bola dr pada telur. Terbukti dr hitungan ilmiah mengenai selisih diameternya.
arema
Suka
Suka
 
Posts: 526
Joined: 2010 11 19, 8:55

Re: FAKTA TENTANG BUMI INI ADALAH BULAT..

Postby arema » 2011 03 07, 4:08

rosesi wrote:nyatanya bumi itu TIDAK bulat sempurna,tapi adalah bulat elipsis,berapapun elipsisnya tetap bumi itu BUKAN bulat sempurna,apalagi berujung spt kata alkitabmu yg ngaco balau itu. ha ha ha haaa ngakak.com

Dengan selisih diameter 0,3 % maka bumi adalah bulat. Bukan elips, apalagi sampai kayak telor. Jauuuhhhhh banget perbandingannya.
arema
Suka
Suka
 
Posts: 526
Joined: 2010 11 19, 8:55

Re: FAKTA TENTANG BUMI INI ADALAH BULAT..

Postby arema » 2011 03 07, 7:33

rosesi wrote:tetap saja tak mengubah FAKTA bahwa bumi itu BUKAN bulat sempurna,tapi bulat elipsis,

Bulat tidak sempurna dengan ketidaksempurnaan 0,3% jelas sangat ngawur kalau dibandingkan dengan telor.

juga jelas-jelas bumi itu tak berujung spt kata alkitab injilmu itu

Kalau quran yg katanya adalah ucapan Tuhan saja boleh dlm bentuk pengandaian (dihamparkan) kenapa pula Alkitab dilarang berbentuk pengandaian. Apalagi jelas itu yg bicara manusia sedang menggambarkan kebesaran Tuhan dr perspektifnya sendiri.
arema
Suka
Suka
 
Posts: 526
Joined: 2010 11 19, 8:55

Re: FAKTA TENTANG BUMI INI ADALAH BULAT..

Postby arema » 2011 03 08, 11:17

rosesi wrote:akumaklum dg keidiotanmu,membedakan tuhan dgn manusia sj gak bisa,apalagi membaca quran dan memahami bentuk bumi segala,kejauuuhan,lulus SD aja dulu deh kamu! ha ha ha haaa ngakak.com

Ohh..ternyata cuma mengumpat. Kirain masih punya argumen.
arema
Suka
Suka
 
Posts: 526
Joined: 2010 11 19, 8:55

Re: FAKTA TENTANG BUMI INI ADALAH BULAT..

Postby arema » 2011 03 09, 9:59

rosesi wrote:penjelasan apalagi,orang normal juga sudah paham,BACA tuh postingan sebelumnya! Kiasan pun tak bisa ngasal,karpet didatarkan itu ilmiah dan terbukti kebenarannya scr ilmiah,beda jauuh dg circle,ujung ke ujung,nampak seluruhnya dr atas pohon/gunung,jelas gak masuk akal,gak logis sama sekali,stupid. toh itu kata tuhanmu yg ngakunya disaksikan oleh si penulis injil,jd gak usah ngeles. Lagian kenapa percaya kata manusia dunggu drpd firman tuhan yg asli. think!

1. Argumen ilmiah bahwa bumi ellips mana?
2. Argumen kiasan, silakan copas mana ayat Alkitab yg anda maksud, saya akan terangkan dgn logika ttg bahasa kiasan juga.
arema
Suka
Suka
 
Posts: 526
Joined: 2010 11 19, 8:55

Re: FAKTA TENTANG BUMI INI ADALAH BULAT..

Postby arema » 2011 03 09, 12:45

rosesi wrote:terbukti kedua kutub pipih,jg area dilingkar khatulistiwa cembung,jadi bentuk bumi yg paling tepat adalah bulat elipsis,BUKAN bulat sempurna.

Yg bilang bulat sempurna sopo?
Bumi bulat krn secara ilmiah diketahui selisih diameter hanya 0,3%. Bulat nyaris sempurna. Bukan elips, apalagi elips kayak telor.

bentuk bumi adalah circle,spt uang logam,tp jg kontra dibilang segiempat spt meja dgn 4 ujung,yg seluruh permukaannya bs dilihat seluruhnya dr atas pohon/gunung. dan matahari keliling bumi bak pengantin lelaki girang,gih sono pergi ke tritnya!

Kalau Quran boleh dlm bentuk pengandaian, kenapa membaca Alkitab selalu dibaca dgn konsep ilmiah?
Krn masih sesuai judul thread ini, silakan copykan saja ayat2nya.
Kecuali anda cuma ingin tereak2, bukan ingin diskusi.
arema
Suka
Suka
 
Posts: 526
Joined: 2010 11 19, 8:55

Re: FAKTA TENTANG BUMI INI ADALAH BULAT..

Postby arema » 2011 03 09, 1:54

rosesi wrote:kalau tidak bulat sempurna ya bulat elipsis/bulat lonjong/bulat telur,kalau tidak bulat telur ya bulat sempurna. lol!

Selisih 0,3% secara ilmiah adalah diabaikan. jadi bumi itu BULAT.
Menganggap pengandaian dgn telur unta dlm konteks ilmiah adalah kesalahan fatal. Krn bentuk telur mensyaratkan ada selisih signifikan antar dua diameter.


Baca di tritnya,jgn keniasaan OOT dimana-mana!

Anda saja bebas bawa hal2 itu di sini -- bahkan di thread lain -- kok saya malah disruh ke sana.
Lagian ini thread sangat relevan kok. Gak OOT sama sekali.
Gak brani bawa ayatnya ya?
arema
Suka
Suka
 
Posts: 526
Joined: 2010 11 19, 8:55

Re: FAKTA TENTANG BUMI INI ADALAH BULAT..

Postby arema » 2011 03 09, 9:31

rosesi wrote:Kalau bumi tidak bulat telur

Memang bumi bulat kok, gak kayak telur. Hitungan ilmiahnya sdh sangat jelas.
Katanya quran ilmiah

tak akan bumi berotasi miring spt skrg ini

Emang bumi miring dr bidang edar krn bentuknya? Teori siapa mas? Kutipkan deh.


meski cuma sekian persen elipsnya tapi ini sangat besar pengaruhnya,area2 bumi akan ekstrim panas lalu ekstrim dingin lol!

Cucok..bumi bisa dgn cuaca yg ideal buat kehidupan spt ini krn tidak lonjong kayak telur.
Betul anda mas, kalau ellips bakal kacau iklim.
Tumben pinter bantah pendapat sendiri...
arema
Suka
Suka
 
Posts: 526
Joined: 2010 11 19, 8:55Next

Return to Bukti Kebenaran Al-Qur'an & Hadits

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests